برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۲۵۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۲۰۵ —

  که گر سنگش زنی جنگ آزماید ورش تیمار داری گله پاید[۱]  

  نمیرد گر بمیرد نیکنامی که در خیلش بود قائم مقامی  
  چو در مجلس چراغی هست اگر شمع بمیرد، همچنان روشن بود جمع  

  هیچ دانی که چیست دخل حرام یا کدامست خرج نافرجام  
  بگدائی فراهم آوردن پس بشوخی و معصیت خوردن  

  نشنیدم که مرغ رفته ز دام باز گردید و سرّ گفته بکام  
  مرغ وحشی که[۲] رفت بر دیوار که تواند[۳] گرفت دیگر بار  
  رفتگان را بلطف باز آرند نه بجنگش بتر[۴] بیازارند  

  زخم بالای یکدگر بزنند بخراشند و مرهمی نکنند  
  خار و گل درهم‌اند و ظلمت و نور عسل و شهد و نشتر و زنبور  

  چه رند پریشان شوریده بخت چه زاهد که بر خود کند کار سخت  
  بزهد و ورع کوش و صدق و صفا ولیکن میفزای بر مصطفی  
  از اندازه بیرون سپیدی مخواه که مذموم باشد، چه جای سیاه[۵]  

  دشنام تو سر بسر شنیدم امکان مقاومت ندیدم  
  با مثل تو کرده به مدارا[۶] تا وقت بود[۷] جواب ما را  

  1. در بعضی از نسخ چاپی دو بیت اول یک قطعه و دو بیت بعد قطعهٔ جداگانه است.
  2. چو.
  3. کی توانش.
  4. دگر.
  5. دو بیت اول در بوستان نیز هست.
  6. به بود.
  7. تا فرق.