برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.
— ۹ —

و بدل همه وقتی[۱] با خدای تبارک و تعالی در مناجات، تا بر دست و زبان و قلم و و قدم وی آن رود که[۲] صلاح ملک و دین و رضای رب العالمین در آن باشد.

۲۴– تفویض کارهای بزرگ بمردم ناآزموده نکند که پشیمانی آرد.

۲۵– مردم متهم ناپرهیزکار قرین و رفیق خود نگرداند[۳] که طبیعت ایشان درو اثر کند و اگر نکند[۴] از شنعت خالی نماند، و تأدیب دیگران که همان فعل دارد از وی درست نیاید.

۲۶– گواهی بخیانت کس نشنود مگر آنکه دیانت گوینده معلوم نکند و تا بغور گناه نرسد عقوبت روا ندارد.

۲۷– قطع دزدان و قصاص خونیان بشفاعت دوستان درنگذارد.

۲۸– دزدان دو گروه‌اند: چندی بتیر و کمان در صحراها، چندی[۵] بکیل و ترازو در بازارها دفع همگان واجب داند.

۲۹– انوشیروان عادل را که بکفر منسوب بود بخواب دیدند در جایگاهی خوش و خرم، پرسیدندش که این مقام بچه یافتی؟ گفت بر مجرمان شفقت نبردم و بی‌گناهان نیازردم.

۳۰– هرچه در[۶] مصالح مملکت در خاطرش آید بعمل درنیاورد. نخست اندیشه کند پس[۷] مشورت، پس چون غالب ظنش صواب نماید ابتدا کند بنام خدای و توکل بر وی. فاذا عزمت فتوکل علی‌الله.


  1. و همه وقتی
  2. و قدم و قلم وی آن راند که.
  3. مردم متهم ناپرهیزکار را قرین خود نکند.
  4. و اگر نیز نکنند
  5. و بعضی.
  6. از.
  7. پس آنگه.