برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۳۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۴۲۴ —

قارون – ۱۴۰ ۲۰۶

قطمیر – ۹

قلزم – ۱۸۰

قیس بنی عامر – ۲۲۰ (و نیز رجوع شود بمجنون)

کازرون – ۳۸۹

کشمیر – ۱۶۴

کنعان – ۱۵۵ ۲۵۰

کوفه – ۱۵

لُر – ۳۸۹

لیلی – ۵ ۷ ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۴۲ ۴۸ ۲۵ ۸۵ ۱۱۴ ۱۲۴ ۱۳۵ ۱۴۰ ۱۴۹ ۱۵۴ ۱۶۹ ۱۸۸ ۱۹۰ ۲۲۰ ۲۲۷ ۲۳۱ ۲۴۴ ۲۶۳ ۲۶۹ ۲۷۴ ۳۴۱ ۳۴۷ ۳۷۸ ۳۸۷ ۴۰۰ ۴۰۹

مانی – ۲۶۹

مجنون – ۵ ۷ ۲۴ ۲۷ ۳۱ ۴۱ ۴۲ ۴۸ ۵۲ ۸۵ ۱۱۴ ۱۲۴ ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۴۰ ۱۴۹ ۱۵۴ ۱۶۹ ۱۸۸ ۱۹۰ ۲۲۷ ۲۴۴ ۲۶۳ ۲۶۹ ۲۷۴ ۲۹۲ ۳۱۵ ۳۲۷ ۳۴۱ ۳۴۷ ۳۷۸ ۳۸۷ ۴۰۰ ۴۰۹

محمد ص – ۳۹۵

محمود – ۱۶۹

مسیحا، مسیح مریم ۱۴۳ ۳۹۴ (و نیز رجوع شود بعیسی)

مصر – ۹۷ ۱۰۵ ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۵۳ ۱۵۵ ۱۶۹ ۱۷۸ ۱۹۰ ۲۳۰ ۲۵۰ ۲۵۳ ۲۶۹ ۳۱۷

مغل – ۲۰۰ (و نیز رجوع شود به تتر)

موسی – ۱۱ ۲۱۴ ۳۰۲

نیل – ۱۰

نمرود – ۲۳۸

وامق – ۳ ۳۱ ۸۵ ۱۴۲ ۱۵۴ ۱۶۲ ۳۴۴ ۴۰۹

ویس – ۷۰ ۸۵ ۸۶

هاروت – ۱۲۸ ۳۲۶

هند – ۱۱ ۱۹۰

هولاکو – ۷۳

یعقوب – ۱۱۶ ۱۵۵

یوسف – ۳۳ ۷۴ ۷۸ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۹ ۱۵۵ ۱۵۹ ۱۷۸ ۲۲۸ ۲۴۱ ۲۴۶ ۲۵۰ ۲۶۹ ۲۷۴ ۲۷۸ ۲۸۷ ۳۲۸ ۴۰۶