برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۳۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ هم‌سنجی شده‌است.

غلطنامه

عدد درشت شمارهٔ غزل و عدد ریز شمارهٔ بیت است

تنها وجه صحیح درینجا قید شده

۴۱ ۱ ، دیر آمدی ای ...
۴۴ ۳ ، هرجا که توئی ...
۴۷ ۷ ، ... ور تو بنالی جفاست
۵۵ ۵ ، ما را که غرقه‌ایم ...
۷۰ ۳ ، ... تو چالاکترست
۷۵ ۶ ، ... نیز ...
۹۶ ۱۱ ، ... نبود ناله و نفیر ..
۹۸ ۲ ، عیدست و آنک ابروی ..
۱۰۴ ۶ ، ... سبک ننشینند و ...
۱۱۱ ۱۰ ، که نه مستم من و ...
۱۱۲ ۴ ، نه عارفست که هر روز..
۱۱۴ ۱ ، دردیست درد عشق..
۱۱۹ ۷ ، گر ترا آهنگ وصل ...
۱۱۹ ۹ ، .. بعد از سیاهی رنگ نیست.
۱۲۱ ۵ ، .. ندارم روی خودرائیم ..
۱۲۷ ۱ ، ... از سر ...
۱۲۷ ۹ ، .. مرا چارهٔ درمان ..
۱۴۰ ۱ ، یا عقل هوش خلق بپیکار برگرفت
۱۶۴ ۶ ، ... خوشست ...
۱۷۴ ۹ ، .. موج بدر نتوان برد.
۱۷۹ ۴ ، ... کس ...
۲۰۲ ۵ ، ... شب رنجوری ..
۲۲۳ ۴ ، ... حکایت ...
۲۲۹ ۵ ، ... تو مجروحم و بس
۲۳۳ ۱ ، ... از بلا نپرهیزند
۲۳۴ ۹ ، ... آتش ...
۲۳۸ ۸ ، سعدی چو شد هندوی تو هل تا پرستد روی تو
۲۵۶ ۷ ، یا رب پیکر مه‌روی ..
۲۶۰ ۶ ، غایت آنست که ما در سر کار تو رویم
۲۹۳ ۱۶ ، ... انت، شخصی ...
۳۰۲ ۴ ، از شبستان بدر آئی ...
۳۰۹ ۲ ، ... دل ما زنجیر
۳۱۷ ۲ ، ... نامهربان و مهربان
۳۱۷ ۷ ، ... دمی کز یاد او غافل..
... دمی باشد کزو غافل.
۳۲۱ ۱ ، ... کس ...
۳۲۲ ۶ ، «حاشیه» .. چو پادشاه ..
۳۳۲ ۱ ، چه اندیشه و بیم از دگرانش