برگه:KoliyatSaadiForoughi.pdf/۱۰۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
— ۴۲۳ —

خضر – ۳۰ ۳۲ ۳۵ ۲۵۹ ۳۵۷ ۴۰۱

خلیل – ۲۲ ۲۰۸ (و نیز رجوع شود بابراهیم)

خواجه – (ظاهراً صاحبدیوان) ۳۴۱

داود – ۲۶۷ ۴۰۱

دجله – ۳۶ ۱۷۴

دشتی – (دشتستان فارس) ۳۸۶

ذوالقرنین – ۷۶ (و نیز رجوع شود باسکندر)

رامین – ۷۰ ۸۵ ۸۶

رستم دستان – ۸۴ ۲۹۳

رکناباد – ۸۴

روم – ۸۴ ۱۸۹ ۱۳۵ ۳۹۵

زلیخا – ۳ ۱۱۶ ۲۴۶ ۲۸۷

سامری – ۱۸ ۱۳۷ ۲۰۹ ۳۰۲ ۳۰۸

سبا – ۱

سبکتیکن – ۳۵۰

سعد – (مرّخم سعدی) ۳۲۵

سعد – (؟) ۱۶۳

سعد ابوبکر زنگی – ۷۰

سعدی – در همهٔ غزلها

سلیمان – ۱ ۴۶ ۱۱۹ ۱۴۱

شام – ۸۴ ۳۹۵

شاه، پادشاه، شاهنشاه – (ظاهراً یکی از اتابکان ۴۸ ۸۳ ۱۵۷ ۱۷۸ ۲۸۴ ۳۶۴ ۳۷۳

شعیب – ۴۰۱

شکر – ۸۶

شیراز – ۷ ۲۷ ۸۴ ۹۴ ۱۱۰ ۱۳۶ ۱۵۳ ۱۶۹ ۱۷۸ ۲۰۲ ۲۰۴ ۲۱۸ ۲۱۹ ۲۴۲ ۲۶۴ ۲۷۱ ۲۷۴ ۲۸۴ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۷ ۳۳۸ ۳۴۱ ۳۴۴ ۳۵۲ ۳۵۶ ۳۸۹ ۴۱۴

شیرین – ۱۹ ۲۱ ۳۱ ۳۵ ۵۶ ۶۵ ۸۴ ۸۶ ۱۰۱ ۱۰۵ ۱۴۵ ۲۰۳ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۱ ۲۳۳ ۲۵۵ ۲۵۶ ۲۶۹ ۲۸۳ ۲۹۹ ۳۰۵ ۳۵۱ ۳۶۲ ۳۶۴

صاحبدیوان – ۲۰۴ ۳۲۳

ضحاک – ۱۸ ۱۹۴ ۲۶۶ ۳۲۹ ۳۷۱

طوبی – ۸۰ ۱۰۰ ۱۵۷ ۱۲۰

طور – ۲۱۴

طیبات – (؟) ۹۰

عجم – ۲۳۱

عذرا – ۳ ۳۱ ۸۵ ۱۴۲ ۱۵۴ ۱۶۲ ۳۴۴ ۴۰۹

عراق – ۳۲۸

عرب – ۲۴ ۲۳۱ ۳۰۵

عشاق – (آواز) ۲۰۰

عیسی – ۱۳۷ ۲۴۲ ۳۰۵ (و نیز رجوع شود بمسیحا)

فرات – ۲۱ ۱۵۴ ۱۹۰ ۲۱۲ ۲۸۹ ۳۹۱

فرخار – ۱۱ ۳۱۴

فرنگ، فرنگی – ۸۱ ۳۹۵

فرهاد – ۳۱ ۳۵ ۵۲ ۸۴ ۱۰۱ ۱۰۵ ۱۱۱ ۱۴۵ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۲۰ ۲۳۰ ۲۳۳ ۲۵۵ ۲۶۹ ۲۸۳ ۲۹۹ ۳۵۱ ۳۶۲ ۳۹۹

فلاطون – ۱۸۱

قاآن – ۶ ۲۶۱