برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۱۲۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
-۵-

طبا (دکتر) ۷۷

ظل‌السلطان ۵۱-۷۶-۸۸-۱۰۱

ظهیرالدوله حاکم همدان ۴۳

عباس‌میرزا نایب‌السلطنه قاجار ۱۸-۲۶-۳۸-۸۶

سیدعبدالرحمن کواکبی ۷۳

عضدالملک ۵۹-۸۵

علاءالدوله ۹۷

علاءالملک (میرزا محمود خان) ۹۶

حاج شیخ علی‌اصغر ۹۷

میرزا علی‌خان روحانی ۷۶

علی محمد خان تربیت ۷۵-۷۶-۷۷

عمربن‌خطاب ۱۴

عمربن عبدالعزیز ۲۳

عین‌الدوله ۴۰-۴۱-۷۶-۸۰-۸۱

غازان ۲۳

فارابی ۲۲

فتحعلی شاه قاجار ۲۰

فرشی (حاج‌میرزاآقا) ۱۰۱

فرمانفرما (شاهزاده) ۸۷

حاج شیخ فضل‌اله نوری ۴۴-۶۵-۸۴

فوریه (طبیب ناصرالدین شاه) ۳۲

دکتر قاضی کردستانی ۳۷

قوام‌الملک شیرازی ۴۳

کامران میرزا ۵۹-۸۳

کسروی ۴۷-۴۸-۵۷-۶۰-۷۳-۷۸

میرزا کریم خان رشتی ۱۰۰

گاردان (ژنرال) ۲۶

گرزن (لارد) ۲۲۹