برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۱۲۸

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
-۴-

ستارخان ۸۱-۹۷-۹۸-۱۰۰

سرداراسعد (حاج علیقلی‌خان بختیاری) ۸۷-۸۹

سردار منصور ۸۷-۸۹

سلطان عبدالحمید ثانی ۱۹

سلطان عبدالعزیز ۱۹

سلطان مجید ۱۸

سلطان محمود ۱۸

سعدالدوله (میرزاجوادخان) ۴۴-۴۵-۴۶-۵۳-۶۵-۸۲-۹۷

سعدی ۲۳-۲۴

میرزا سلیمان‌خان میکده ۶۱

سیدعبدالله بهبهانی ۴۴-۵۱-۵۴-۶۵-۷۴-۷۵

میرسیدمحمد طباطبائی ۴۴-۶۵-۷۵

شاپشال ۳۲-۵۹-۶۰-۸۸

شاردن ۲۰

شجاع‌الدوله (صمدخان) ۸۳

شجاع نظام ۱۰۱

شرلی (برادران) ۲۱

شریف‌زاده ۹۱

شعاع‌السلطنه ۲۹-۵۱

شمس تبریزی ۵۶

شوستر آمریکائی ۲۹-۴۶

آقا میرزا صادق‌آقا مجتهد تبریزی ۵۳

میرزاصالح شیرازی ۲۷

صدیق حضرت ۸۷

ضیع‌الدوله ۶۵-۸۴

ضیاء پاشا ۱۸

طالبوف (حاج میرزا عبدالرحیم نجارزاده تبریزی) ۴۰