برگه:Khatabeh-Taghizadeh.pdf/۱۳۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
-۶-

لیاخوف روسی ۵۹

مارلینگ (شارژدافر انگلیس) ۵۹

محیدالملک تبریزی ۵۸

محقق‌الدوله ۴۵

حاج محمداسمعیل مرتضوی ۴۶

حاج محمداسمعیل مغازه ۴۶

محمدحسن میرزا ولیعهد ۸۶

حاج سیدمحمد صراف ۴۶

استاد محمدعلی چخماق‌ساز ۲۷

محمدعلی‌شاه قاجار ۱۹-۲۹-۳۲-۳۳-۴۲

۵۸-۵۷-۵۶-۵۵-۵۲-۴۴

۸۴-۸۲-۸۰-۶۸-۶۰-۵۹

۹۶-۸۸-۸۷-۸۶-۸۵

۱۰۱-۹۷

محمدکاظم نقاش ۲۷

میرزامحمد کتابفروش خوانساری ۶۵

مدحت پاشا ۱۸-۱۹

مرتضی مختاروف ۱۰۰

مرتضی قلیخان نائینی ۷۷

مزدک ۱۵

مساوات ۶۱

مستشارالدوله ۴۸-۶۰-۶۱-۸۷-۹۷-۹۸

مشاورالملک - میرزامحمودخان ۳۹

مشکات (برادر امیرحشمت) ۷۵

مشیرالدوله (میرزاجعفرمهندس) ۲۷

مشیرالدوله میرزا نصراله‌خان صدراعظم ۴۶-۵۲

مشیرالدوله وزیر خارجه ۵۹-۶۰-۱۰۳

میرزامصطفی آشتیانی ۸۴

مظفرالدین‌شاه قاجار ۳۲-۳۷-۴۰-۴۴-۵۱-۶۰