برگه:DowreKamelMasnavi.pdf/۵۰

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۴۲
مثنوی معنوی
 

 و آن سبب‌ها کانبیا را رهبرستآن سببها زین سببها برترست 
۸۴۵ این سبب را آن سبب عامل کندباز گاهی بی بر و عاطل کند 
 این سبب را محرم آمد عقلهاو آن سببهاراست محرم انبیا 
 این سبب چه بود بتازی گو رسناندرین چَه این رسن آمد بفن 
 گردش چرخه رسن را علتستچرخ گردان را ندیدن زلتست 
 این رسنهای سببها در جهانهان و هان زین چرخ سرگردان مدان 
۸۵۰ تا نمانی صفر و سرگردان چو چرختا نسوزی تو ز بی‌مغزی چو مرخ 
 باد آتش میشود از امر حقهر دو سرمست آمدند از خمر حق 
 آب حلم و آتش خشم ای پسرهم ز حق بینی چو بگشایی بصر 
 گر نبودی واقف از حق جان بادفرق کی کردی میان قوم عاد 

قصهٔ باد که در عهد هود علیه‌السلام قوم عاد را هلاک کرد

 هود گرد مؤمنان خطی کشیدنرم می‌شد باد کانجا می‌رسید 
۸۵۵ هر که بیرون بود زان خط جمله راپاره پاره می‌سُکُست اندر هوا 
 همچنان شیبان راعی می‌کشیدگرد بر گرد رمه خطی پدید 
 چون بجمعه می‌شد او وقت نمازتا نیآرد گرگ آنجا ترک تاز 
 هیچ گرگی در نرفتی اندر آنگوسفندی هم نگشتی زآن نشان 
 بادِ حرص گرگ و حرص گوسفنددایرهٔ مرد خدا را بود بند 
۸۶۰ همچنین باد اجل با عارفاننرم و خوش همچون نسیم یوسفان 
 آتش ابراهیم را دندان نزدچون گزیدهٔ حق بود چونش گزد 
 ز آتش شهوت نزورید اهل دینباقیانرا برده تا قعر زمین 
 موج دریا چون بامر حق بتاختاهل موسی را ز قبطی وا شناخت 
 خاک قارون را چو فرمان در رسیدبا زر و تختش به قعر خود کشید