برگه:BAHAYIGARI b2.pdf/۲۷

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
بهائی‌گری/ احمد کسروی
 

در پایان چاپ دوم

‫چنانکه بارها گفته ایم ما را با بهائیان دشمنی نیست‪ .‬آنچه ما را بنوشتن این کتاب واداشته‪ ،‬دلسوزی بحال مردم‬ ‫است‪ .‬امروز بهائیگری در این کشور یکی از گرفتاریهاست‪ .‬این کیش هم خود بهائیان و هم دیگران را به رنج انداخته‬ ‫است‪.‬اما بهائیان‪:‬‬

‫نخست‪ ،‬‌همه میدانیم که آنان دسته کوچکی هستند و مردم که آنان را دشمن میدارند هر زمان که فرصت یافتند‬ ‫از گزند و آسیب به ایشان خودداری نمیکنند‪ .‬چنانکه همین امسال آن پیشامد ننگ آور در شاهرود رخ داد‪.‬‬

‫دوم‪ ،‬‌هر بهایی چه زن و چه مرد‪ ،‬بدستور کیش خود‪ ،‬ناچار است که «تبلیغ» کند و این تبلیغها نود و نه درصد‬ ‫بیهوده است و جز مایه شرمندگی و دل آزردگی بخود «تبلیغ» کننده نمیباشد‪ .‬بدبختان باید این رنج بیهوده را بخود‬ ‫‌هموار گردانند‪.‬‬

‫سوم‪ ،‬بهائیان چون تشنه «تبلیغ» میباشند و به «مبلغ» پول میدهند و پاس میگزارند و نوازش مینمایند‪ ،‬این خود‬ ‫زمینه ای پدید آورده که برخی مردان بیدین و بی همه چیز که هنرشان جز سخنبافی و زبانگردانی نیست‪ ،‬خود را بنام‬ «مبلغ» بآنها میبندند که تا میتوانند بهره جوییها میکنند و بخوشگذرانیها میپردازند و چون اندک رنجشی پیدا کردند‪،‬‬ ‫این بار بیرون میآیند و بنام آنکه من فریب خورده بودم‪ ،‬جا برای خود در میان مسلمانان باز میکنند‪ ،‬و این بار‬ ‫بدشمنیهای بسیار بیشرمانه با بهائیان میپردازند و هرچه دلشان میخواهد مینویسند‪.‬‬

‫اما رنج و زیانی که ایرانیان از بهائیگری میبرند‪:‬‬

‫بیگفتگوست که بهائیان دشمن این توده اند‪ .‬باز بیگفتگوست که از درون دل بدبختی و گرفتاری این توده را‬ ‫میخواهند‪ .‬زیرا آنان که از مردم اینهمه رنج میبرند و در این صدسال نتوانسته اند آزادی برای خود بدست آورند‪،‬‬ ‫ناچاریست که در آرزوی بهم خوردن این کشور میباشند که بآزادی برسند‪ .‬گذشته از رازهای سیاسی که نمیخواهم‬ ‫در اینجا بمیان آید‪.‬‬

‫بهرحال ما میخواهیم این دو تیرگی از میان برخیزد (چنانکه میخواهیم دو تیرگیهای دیگر از میان برخیزد) و این‬ ‫کتاب را بآن خواست نوشته ایم‪ ،‬ما نمیگوییم بهائیان دست از کیش خود بکشند‪ ،‬بلکه میگوییم اگر کیش بهایی آن‬ ‫شایستگی را دارد که جهان را راه برد نشان بدهند و ما نیز خواهیم توانست با بهائیان همدست گردیم و آنرا در سراسر‬ ‫ایران رواج دهیم‪ ،‬و اگر ندارد در آن حال بهائیان باید دست بردارند و خود را و دیگران را به رنج نیندازند‪ .‬بهائیان به‬ ‫ایرادهای ما پاسخ دهند تا بدانیم چه میگویند‪.‬‬

‫اینرا هم بنویسم که پس از آنکه چاپ نخست این کتاب پراکنده شد‪ ،‬بهائیان (همچون شیعیان و دیگران)‬ ‫بکینه جوییهای پستی برخاستند‪ .‬از جمله ریحانی نام که یکی از سردستگان ایشانست بتبریز رفت و ناشناسانه با ملایان‬ ‫آنجا در پدید آوردن دستگاه وحشیگریهای بهمنماه آنجا همدستی نمود و پولها در آنراه بیرون ریخت‪ .‬سپس در‬ ‫تهران برخی یاوه گوییهایی با تلفون یا از راههای دیگری دیده شد که در نتیجه آنها یک بهایی بنام محمد رفیع کتکی‬ ‫از دست پاکدینان خورد‪ .‬اینهم نمونه دیگری از زیانهای این دو تیرگی است‪.‬‬

کسروی