برگه:خاطرات و خطرات.pdf/۱۰۵

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
خاطرات و خطرات
۹۱
 

کنیزی در حوض نمیانداختند ، تشریفات مردانه بود و انعامات بجای خود ، وزراء و امراء و رؤساء در چادرها و خیمه‌ها جمع میشدند و سبزی آش را پاک میکردند، شاه هم گاهی سری به چادر میزد و سبزیهای حضوری پاک میشد و آن به منازل تقسیم.

تشریفات مشرق زمین تا آخر دوره ناصرالدین شاه برقرار بود و شکوهی داشت ناصرالدین شاه مایل بود با همه طبقات تماس داشته باشد و هر روز در باغ گلستان از طبقات اداری جماعتی جمع میشدند، شاه که از اندرون بیرون می‌آمد همه تعظیمی میکردند با بعضی فرمایشات میشد.

پرونده:مخبر الدوله تشریفات آشپزان.jpg
مخبر الدوله تشریفات آشپزان

تشریفات آشپزان
قیمت اشیاء آبگوشت ییلاقی تاریخ جمادی الثانیه تنکوزئیل ۱۲۹۲

گوسفند ۱۲ راس ۲۵۰ ریال نخودقزوینی ۶ من ۱۲ ریال
بره ۹ » ۳۰ » لپه بافلا ۶ » ۱۲ »
مرغ ۶۰ قطعه ۷۰٫۵ » سیب ۱۶ » ۸ »
آبلیمو ۲۴ مینا ۶۰ » گشنیز ۱۶ » ۸ »
قند ۲۴ کله ۱۱۰ » ریحان ۴ » ۱٫۲۵ »
روغن ۲۰ من ۱۰۰ » مرزه ۱ » ۱٫۲۵ »
فلفل ۱ » ۱٫۸ » جعفری ۱۶ » ۸ »
لیموی عمانی ۹ » ۳۰ » تره ۲۴ » ۸ »
گلپر خشک ۱۰ سیر ۱۱ » چغندر ۵۰ » ۱۲٫۵ »
سماق شکی ۱ من ۰٫۵ » کدو ۱۰۰ عدد ۵ »
آلوبخارا ۱۲ » ۷۲ » بادنجان ۱۵۰۰ » ۷٫۵ »
گوجه برقانی ۱۲ » ۹۸ » پیاز ۲۰ من ۱ »