برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۳۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
لد
 1. نسخهٔ متعلّق بآقای رشید یاسمی، ظاهراً از قرن یازدهم۵۶۱
 2. نسخهٔ متعلّق بآقای حاج حسین آقا نخجوانی، ظاهراً از اواخر قرن یازدهم۵۸۰
 3. نسخهٔ شرح واژه ناخوانا بر حافظ که در سنهٔ ۱۰۰۳ هزار و سه تألیف شده طبع مصر سنهٔ ۱۲۵۰۵۷۴
 4. نسخهٔ چاپ سربی بولاق (مصر) بحروف نستعلیق سنهٔ ۱۲۵۶۵۷۳
 5. نسخهٔ «ط» یعنی چاپ طهران سنهٔ ۱۲۵۹۵۹۸
 6. نسخهٔ چاپ حکیم پسر وصال در بمبئی سینه ۱۲۶۷۵۹۲
 7. نسخهٔ چاپ اولیا واژه ناخوانا در بمبئی سنه ۱۲۶۸۵۸۲
 8. نسخهٔ «ت» یعنی چاپ تبریز سنه ۱۲۶۸۵۹۱
 9. نسخهٔ چاپ طهران (؟) در دارالطباعهٔ الله قلیخان سنه ۱۲۷۵۵۸۸
 10. نسخهٔ چاپ بمبئی بخطّ مشکین قلم سنهٔ ۱۳۰۸ قمری۵۸۷
 11. نسخهٔ چاپ طهران (؟) بخطّ میرزا زین العابدین ملک الخطّاطین سنهٔ ۱۳۱۴ قمری۵۸۶
 12. نسخهٔ چاپ اسلامبول بخطّ محمّد صادق افغان قندهاری سنهٔ ۱۳۲۰ قمری۵۶۳
 13. نسخهٔ چاپ بمبئی بخطّ میرزا مهدی شیرازی سنهٔ ۱۳۲۱ قمری۵۸۵
 14. نسخهٔ چاپ قدسی در بمبئی سنهٔ ۱۳۲۲ قمری۵۹۷