برگه:حافظ قزوینی غنی.pdf/۳۳

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
لج

ولی نمونهٔ صادقی است از احوال کلّیّهٔ نسخ موجوده دیوان حافظ تاکنون از قدیم و جدید و خطّی و چاپی تا درجهٔ این مدّعی را روشن میسازد:

 1. غزل
 2. نسخهٔ خطّی آقای خلخالی که در سنهٔ ۸۲۷ کتابت شده ۴۹۵
 3. نسخهٔ جناب آقای مرآت وزیر فرهنگ که ظاهراً معاصر با نسخهٔ سابق است۴۸۵
 4. نسخهٔ آقای حاج محمّد آقای نخجوانی که ظاهراً در اوایل قرن نهم کتابت شده۴۹۳
 5. نسخهٔ آقای اقبال که آن نیز ظاهراً در قرن نهم کتابت شده۴۸۷
 6. نسخهٔ کتابخانهٔ مجلس شورای ملّی طهران مورّخهٔ ۸۵۴قریب ۴۴۰
 7. ایضا نسخهٔ متعلّق بهمان کتابخانه مورّخهٔ ۸۵۸قریب ۴۹۹
 8. ایضاً نسخهٔ دیگر متعلّق بهمان کتابخانه بخط سلطان محمّد نور از اواخر قرن نهم یا اوایل دهم۴۵۳
 9. نسخهٔ متعلّق بجناب آقای حاج سیّد نصرالله تقوی بخطّ سلطانعلی (مشهدی؟) مورّخهٔ ۹۰۵۴۶۸
 10. نسخهٔ هندی متعلّق بآقای دکتر غنی که اگرچه نسبتهً جدید است ولی واضح است که از روی نسخهٔ بسیار قدیمی استنساخ شده۴۸۸
 11. نسخهٔ با متعلّق بکتابخانهٔ ملّی طهران که قسمت عمدهٔ آن بسیار قدیمی است۴۵۰
 12. نسخهٔ متعلق بکتابخانهٔ مدرسه سپهسالار بخطّ منعم الدین اوحدی شیرازی مورّخهٔ ۹۱۷۵۱۷
 13. نسخهٔ الف متعلّق بکتابخانه ملّی طهران، ظاهراً از قرن یازدهم۵۳۸