برگه:تاریخ روابط ایران و انگلیس (جلد۱).pdf/۹۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این برگ نمونه‌خوانی شده ولی هنوز هم‌سنجی نشده‌است.
۸۶

این حال آمدن ملکم ببوشهر با حسن ظنیکه شاه بفرانسویها داشت چه تأثیری میتوانست در دربار طهران داشته باشد؟...

ملکم در این کاغذ که بشاه نوشته بود پیشنهاد کرده بود پادشاه ایران عذر فرانسویها را از دربار خود بخواهد و از نو با دولت انگلیس عقد دوستی و اتحاد ببندد ولی از آنطرف فرانسویها عملا نشان میدادند چه خدماتی دارند بپادشاه ایران انجام میدهند چیزی که ملکم را بیشتر امیدوار مینمود همراه داشتن پیشکشی‌های فراوان جهت درباریان ایران بوده و یک اعتبار مالی بی‌اندازه زیاد برای پیش بردن سیاست دولت انگلیس، ولی در این هنگام هیچ یک مؤثر نشد چونکه وعده‌های ناپلئون و عمال او در انظار ایرانیها بمراتب عالی‌تر و مفیدتر مینمود.

کاپیتان پاسلی نتوانست خود را بدربار ایران برساند و در شیراز از رفتن او بطهران جلوگیری نمودند و باو علناً اظهار داشتند هر گاه مطلبی دارد بفرمانفرمای فارس ابراز نماید و طبق دستوریکه از طهران رسید تعلیمات داد بودند که نمایندگان انگلیس را سرگرم کنند و از مطالب آنها اطلاع حاصل نمایند.

در مکتوبیکه کاپیتان پاسلی بملکم مینویسد گوید: – «روابط فرانسویها با ایران فوق‌العاده محکم و مافوق آن است که ما تصور مینمائیم. دوستی آنها روی دشمنی با ما ایجاد شده و چنین بنظر میرسد که دوستی و مودت ایران با فرانسه روی یک شالوده محکمی گذاشته شده است که ما از باطن آن بکلی بی‌اطلاع میباشیم.»

مخالفت دولت ایران با ورود سر جان ملکم بخاک ایران و جلوگیری از فرستاده او که از شیراز فراتر نرود باعث رنجش سر جان ملکم گردید. بنابراین در ۱۲ ماه جولای بوشهر و خلیج فارس را ترک نموده و به کلکته مراجعت کرد تا پیشنهادهای خود را بفرمانفرمای کل هندوستان اطلاع دهد ولی کاپیتان پاسلی را بجای خود در بوشهر باقی گذاشت. پس از چندی او نیز مجبور شد بهندوستان مراجعت کند.

سر جان ملکم در این مسافرت قریب به بیست لک روپیه که معادل یکصد و