برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران/هدف کلی برنامه‌های درسی و تربیتی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
هدف کلی برنامه‌های درسی و تربیتی

۶- هدف کلی برنامه‌های درسی و تربیتی

تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی،علمی، عملی و اخلاقی دانش آموزان به گونه ای که بتوانند موقعیت خود را نسبت به خود، خدا،دیگر انسان ها و نظام خلقت به درستی درک و توانایی اصلاح مستمر موقعیت فردی و اجتماعی خویش را کسب نمایند. انتظار م یرود دانش آموزان طی دور ه تحصیلات مدرس های، در مجموعه عناصر پن جگانه ی الگوی هد فگذاری، به مرتبه ای از شایستگی های پایه دست یابند. این شایستگی ها بیان تفصیل یافته ای از هدف کلی برنامه های درسی و تربیتی است.