اوحدی مراغه‌ای (جام‌جم)/ضراعت در صورت قسم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قبلی ضراعت در صورت قسم  از اوحدی مراغه‌ای بعدی
اوحدی مراغه‌ای (جام‌جم)


 ای به مهر تو آسمان در بندیاد من کن، چو میدهم سوگند 
 به زمانی که عقد دین بستیبه زمینی که اندرو هستی 
 به بنان قمر شکن که تراستبه زبان شکر سخن که تراست 
 به دو گیسوی مشک پیوندتبه دو چشم سیاه دلبندت 
 به نماز شب و قیام و قعودبه دعای پر و رکوع و سجود 
 به اذان و به مسجد و محراببه وضو کردن و طهارت آب 
 به شب هجرت و حمایت غاربه دم عنکبوت و صحبت یار 
 به خروج و فلک نوشتن توبه عروج و به باز گشتن تو 
 به شهادت که شد در اسلامبه صلوة و زکوة و حج و صیام 
 در قناعت به نیم سیری تودر شجاعت بدان دلیر تو 
 به براق و بر فرف راهتبه وصول و به قربت شاهت 
 به وقار تو در نزول ملکبه شکوه تو بر عقول فلک 
 به حدیث حیات پیوندتبه جگر گوشگان دلبندت 
 به شهیدان کربلا ز فسوسبستم کشتگان مشهد طوس 
 به چهل مرد و چار فرزانهبه دو هم خوابه و دو هم خانه 
 به دو چشم سرشک بارانتبه بزرگان دین و یارانت 
 به عقیق تو در حدیث و کلامبه حقوق تو در شفاعت عام 
 به فتوحات بوقبیس و حریبه ثریای مکه تا بثری 
 به صیام و به بردباری توبه قیام شب و به زاری تو 
 به جمال صحابه در عهدتبه رخ نه جمیله در مهدت 
 به دل کعبه و به ناف زمینبه کتاب و به جبرئیل امین 
 به حطیم و مقام و زمزم و رکنبه سکون مجاوران دو سکن 
 به صفا و به مروه و عرفاتبه مه و مهر و فرش و کرسی و ذات 
 که مکن زان در اوحدی را دوریارمندیش کن ز عالم نور 
 گر گناهش نهفته شدن یا فاشنیست اندیشه این تو او را باش 
 زین گرانجانی و سبک پاییهیچ غم نیست گر تو او رایی 
 تو به تقصیر طاعتش منگربه قصور بضاعتش منگر 
 ز کرم یک نظر به کارش کندر دو گیتی بزرگوارش کن