اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی

اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی - مصوب ۱۲ اردیبهشت ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۳۱ اردیبهشت ۲۵۳۶ مجلس سنا - کمیسیون برنامه دو مجلس

جدول: دوره ۲۴ - جلد ۶ - صفحه ۲۳۴۰ الی ۲۵۰۳

اعتبار طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) در سال ۲۵۳۶ به استناد تبصره ۸ قانون بودجه سال ۲۵۳۶ کل کشور پس از تصویب کمیسیون برنامه‌مجلس شورای ملی در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۶٫۲.۱۲، در جلسه روز ۲۵۳۶٫۲.۳۱ به تصویب کمیسیون برنامه مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع[ویرایش]

اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال ۲۵۳۶ شاهنشاهی