اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قوانین بودجه مصوب مجلس شورای ملی


اعتبار طرح‌های عمرانی سرمایه‌گذاری ثابت در سال‌های ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ – مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۳ اسفند ۱۳۵۳ مجلس سنا - کمیسیون برنامه دو مجلس


قسمت یکم - اعتبار طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) بر حسب دستگاه و برنامه و طرح

قسمت دوم - اعتبار طرحهای عمرانی (‌سرمایه‌گذاری ثابت) و محتوی ارزی آنها، بر حسب فصل، برنامه و دستگاه اجرایی

جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۳ - صفحه ۶۵۸۷ الی ۶۷۷۰