چرند و پرند/از شماره ۱۷ دوره اول روزنامه صور اسرافیل

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
چرند و پرند توسط علی‌اکبر دهخدا
از شمارهٔ ۱۷ دورهٔ اول روزنامهٔ صور اسرافیل
پنجشنبه ۱۴ شوال ۱۳۲۵ قمری

از شمارهٔ ۱۷

مکتوب محرمانه

بامریزاد. ناز جونت پهلوون، اما جون سبیلای مردونت حالا که خودمونیم ضعیف چزونی کردی، نه ملاباشی نه رحیم شیشه‌بر نه آن دو تا سید!! اینها هیچ کودومشون نه ادعای لوطی گیریشون میشد نه ادعای پهلوونی‌شون، بیخود اینا ر چزوندی!! حالا نگاه کن، جون جوونیت اینم از بی‌غیرتی بچه‌محله‌هاشون بود که تو را توی ولایتشون گذاشتن بمونی، اگر بچه‌های انجمن ابوالفضل همون فرداش جل و پوستت بدوشت داده بودند چه میکردی.

خوب رفیق تو توی انجمنهای طهرون اینقذه قسمهای پازخم خوردی که چه میدونم من قداره‌بند مجلسم، هواخواه مشروطه‌ام، چطور شد پات بآنجا نرسیده مثل نایبای قاطرخونه پای روزنومه‌چی آخوندا اولادای پیغمبر چوب بستی؟

نگو بچه‌های طهرون نفهمیدن که چطو حقه را سوار کردی، ماها همون روز که شنیدیم، زاغ سیات چوب زدیم معلوم شد که همون سیده که تو را برد پیش مشیرالسلطنه حاکم رشت کرد رو بندت کرده و با همون سیده دست بیکی بودین، مخلص کلوم پهلوون رودرواسی ازت ندارم تو روت میگم اگر آدم از چند سال تو گود کار کردن می‌تونست حاکم بشه حالا حاجی معصوم و مهدی گاوکش هر کودوم واسهٔ خودشون یک اتابیک بودن، بچه‌های چاله میدون همه‌شون سلوم دعای بلند بهت میرسونن باقیش غم خودت کم.

امضاء محفوظ

کاغذ ما تمام شد اما اینجا می‌خواهم بی‌رودروایسی و مرد و مردانه دو کلمه با جناب وزیر علوم و وزیر عدلیه صاف و پوست‌کنده حرف بزنم یعنی مثلا بگویم آی شما که امروز یک طلبهٔ بدبخت نان و دوغ‌خور یعنی نویسندهٔ روح‌القدس را زیر محاکمه کشیده‌اید!! آی شما که میخواهید قوت قانون ننوشته را بیک بیچارهٔ از همه‌جا آواره نشان بدهید!! شما که میخواهید تجارب جراحی خودتان را در سر کچل ما روزنامه‌نویسها حاصل کنید!! قانون مطبوعات که هنوز از مجلس نگذشته و در حکم قانونیت داخل نشده و در قوانین شرعی ما هم که سابقاً قانون مفصلی برای مطبوعات ننوشته‌اند که ما محکوم بآن باشیم، و مجازات بی‌قانون هم که گویا در هیچ کوره ده مملکت مشروطه صحیح نباشد؟

اما در قانون اسلام هیچوقت گوسر زدن بنفس محترم خاصه بعلماء و سادات وارد نشده است، یکی ازین بیچاره‌ها افصح المتکلمین از علمای رشت و مدیر روزنامهٔ خیرالکلام میباشد که با نصف بدن فالج و عدم قدرت بر حرکت در زیر چوب خون استفراغ کرده و امروز از حیات مأیوس است، آیا برای شما بهتر نبود که ... را بحکم قانون اسلام بدیوانخانه جلب کنید و بمردم بنمایانید که هر کس از حد خودش تجاوز کرد ولو پهلوان هم باشد در دورهٔ مشروطیت بمجازات میرسد، و آیا بهتر نبود که پس از گذشتن قانون مطبوعات مراعات آنرا از مدیر روح‌القدس بخواهید؟ و قانونی را که هزار و سیصد سال است معمول است دربارهٔ ... امروز مجری دارید؟

* * *