پرچم/سال یکم/شمارهٔ یکم/یاد آوری

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یاد آوری

بخوانندگان پرچم نیمه ماهه یادآوری می کنیم که این نامه جایی برای چاپ گفتارهای دراز نخواهد داشت و تنها گفتارهای کوتاهی را که بنام گواهی واژه ناخوانا یا پرسش یا نزدیک باین باشد بچاپ تواند رسانید. رویهمرفته این نامه همان شیوه پیمان را خواهد داشت. اینست اگر واژه ناخوانا گفتارهایی بدانسان که شیوه نویسندگانست فرستاده شود چاپ نشده خواهد ماند.

رویهمرفته ما دوست میداریم خوانندگان با ما همراهی و همدستی نمایند و در سخنانیکه می تویسیم اندیشه و سهش خود را بما آگاهی دهند در این زمینه است که می توانیم نوشته هایی را پذیرفت.