پرچم/سال یکم/شمارهٔ یکم/پرسش ـ پاسخ

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پرچم، سال یکم، شمارهٔ یکم، نیمهٔ اول فروردین ۱۳۲۲
پرسش ـ پاسخ

پرسش ـ پاسخ

پرسش:

شما «غدغن» را بمعنی تاکید نوشته‌اید. پس «ممنوع» را در فارسی چه باید گفت؟.. آیا کلمه ویژه‌ای ندارد

اهواز محمدعلی جزایری

پاسخ: «غدغن» در فارسی بمعنی تاکید بوده ما نیز در آن معنی بکار می‌بریم. اما «منهی» (نه ممنوع) در فارسی کلمه نمیدارد، و چون «نهی» یک معناییست که بآن نیازمندیم و باید جدا شده ها از آن بیاوریم اینست می‌باید در اندیشه داشتن کلمه برای آن باشیم. اگر کسانی در فرهنگها کلمه‌ای باین معنی سراغ دارند برای ما بنویسند وگرنه باید خود کلمه‌ای بگذاریم.