پروگرام مشی کابینهٔ آقای سردار سپه

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پروگرام کابینه آقای مشیرالدوله ۱۳۰۲ تصمیم‌های مجلس

رای اعتماد به نخست‌وزیران مصوب مجلس شورای ملی

پروگرام مشی کابینه آقای میرزا حسن‌خان مستوفی
مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم
کابینه رضاخان نخست‌وزیر مجلس پنجم

پروگرام مشی کابینهٔ آقای سردار سپه[۱]

مصوب ۲۶ حمل ۱۳۰۳ شمسی

پروگرام عملی هیئت دولت بقراری است که ذیلا بعرض مجلس شورای ملی میرسد:

تشیید روابط حسنه با دول متحابه.

تکمیل قوای دفاعیهٔ مملکت و گذرانیدن قانون خدمت نظامی عمومی.

اصلاح و تکمیل ادارات امنیه و نظمیهٔ ولایات بر مبانی جدیده و گذرانیدن قانون سجل احوال.

تکمیل قوانین عدلیه و بسط تشکیلات آن در ولایات.

تکمیل وسائل تعمیم و ترقی معارف و صحیه و گذرانیدن قانون استخدام معلمین.

تعدیل بودجه و گذرانیدن قانون ممیزی و اصلاح طرز وصول مالیات بطریقی که رعایت حال مؤدیان مالیات بشود.

گذرانیدن امتیاز نفت شمال موافق قانونی که از مجلس چهارم گذشته است و تقدیم لایحهٔ راه‌آهن و راه شوسه با استفاده از منابع ثروت مملکت.

توحید اوزان و مقادیر از روی مبانی علمی.

تکمیل تأسیسات پست و تلگراف و بسط آنها بنقاطی که تاکنون موجود نبوده است و تأسیس پست هوائی و تلگراف بی‌سیم.

این پروگرام در جلسه بیست و چهارم حمل یکهزار و سیصد و سه شمسی تسلیم مجلس شورای ملی گردید.


  1. ۱ـ در جلسهٔ ۲۵ حمل ۱۳۰۳ هیئت دولت بشرح زیر معرفی شده است:

    آقای رضا پهلوی سردار سپه (رئیس‌الوزراء ـ وزیر جنگ)ـ آقای قاسم صور (کفیل وزارت داخله) ـ آقای محمدعلی ذکاءالملک (وزیر امور خارجه) ـ آقای محمود مدیرالملک (وزیر مالیه) ـ آقای ابوالحسن معاضدالسلطنه (وزیر عدلیه) ـ آقای محمود امیراقتدار (وزیر پست و تلگراف) ـ نظام‌الدین مشاورالدوله (کفیل فوائد عامه و تجارت).

    ۲ـ در جلسهٔ ۱۰ ثور ۱۳۰۳ آقای صادق مستشارالدوله بسمت وزارت معارف و اوقاف معرفی شده‌اند.

    ۳ـ در جلسهٔ ۲ جوزا ۱۳۰۳ آقای حسین ادیب‌السلطنه بسمت معاون رئیس‌الوزراء و آقای غلامرضا مخبرالدوله وزیر پست و تلگراف و آقای محمدعلی فرزین وزیر مالیه معرفی شده‌اند.