هزار و یک سخن/ج

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
هزار و یک سخن در امثال و نصایح و حکم (۱۲۹۹ خورشیدی) از امیرقلی امینی
ج

(ج)

 1. جای برو که ترا بخواهند نه جائی که از درت برانند
 2. جائی که آفتاب نتابد طبیب می‌آید
 3. جائی که نمک خوری نمکدان مشکن
 4. جاهل جاهلرا ستاید و از عالم نفرت نماید
 5. جد همه روزه جان مردم بخورد و هزل همه ساله آب مردم ببرد
 6. جنگ اول به از صلح آخر است
 7. جنگ را شمشیر میکند و معامله را پول
 8. جواب ابلهان خاموشی است
 9. جوانمرد کسی است که نمیگوید و میکند
 10. جوانمردی که بخورد و بدهد به از عابدی که روزه بگیرد و ننهد
 11. جوانی را بخضاب و ثروت را بآرزو و علم را بدعا تحصیل نتوان نمود
 12. جود ناخواسته دادن است چه پس از خواستن دادن پاداش خواهش باشد
 13. جود کن و منت منه تا نام نیک بر آری (م)
 14. جور استاد به ز مهر پدر
 15. جوینده یابنده است
🞻 جهاندیده بسیار گوید دروغ
 1. جهان گشتن به از جهان خوردن است