هاتف اصفهانی (غزلیات)/امروز ما را گر کشی بی‌جرم از ما بگذرد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
هاتف اصفهانی (غزلیات) از هاتف اصفهانی
(امروز ما را گر کشی بی‌جرم از ما بگذرد)
  امروز ما را گر کشی بی‌جرم از ما بگذرد اما به پیش دادگر مشکل که فردا بگذرد  
  زینگونه غافل نگذری از حال زار ما اگر گاهی که بر ما بگذری دانی چه بر ما بگذرد  
  ناصح ز روی او مکن منعم که نتواند کسی آن روی زیبا بیند و زان روی زیبا بگذرد  
  از بس چو تنها بیندم از شرم گردد مضطرب می‌میرم از شرمندگی بر من چو تنها بگذرد  
  در راه عشق آن صنم هر کس که بگذارد قدم باید که چون هاتف نخست از دین و دنیا بگذرد