نوشته روی سنگ قبر پروین اعتصامی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' نوشته روی سنگ قبر پروین اعتصامی  از پروین اعتصامی '


اینکه خاک سیهش بالین است       اختر چرخ ادب پروین است
گر چه جز تلخی ز ایام ندید       هر چه خواهی سخنش شیرین است
صاحب آن همه گفتار، امروز       سائل فاتحه و یاسین است
دوستان به که ز وی یاد کنند       دل بی دوست دلی غمگین است
خاک در دیده بسی جان فرساست       سنگ بر سینه بسی سنگین است
بیند این بستر و عبرت گیرد       هر که را چشم حقیقت‌بین است
هر که باشی و ز هر جا برسی       آخرین منزل هستی این است
آدمی هر چه توانگر باشد       چون بدین نقطه رسد مسکین است
اندر آنجا که قضا حمله کند       چاره تسلیم و ادب تمکین است
زادن و کشتن و پنهان کردن       دهر را رسم و ره دیرین است
خرم آن کس که در این محنت گاه       خاطری را سبب تسکین است