نظامی (خسرو و شیرین)/یکی گفتا بدان ماند که در خواب

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظامی (خسرو و شیرین) توسط نظامی
(یکی گفتا بدان ماند که در خواب)

 یکی گفتا بدان ماند که در خوابدر اندازد کسی خود را به غرقاب   بسی کوشد که بیرون آورد رختندارد سودش از کوشیدن سخت   چو از خواب اندر آید تاب دیدههراسی باشد اندر خواب دیده