نظامی (خسرو و شیرین)/خبر ده کاولین جنبش چه چیز است

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' نظامی (خسرو و شیرین)  از نظامی
(خبر ده کاولین جنبش چه چیز است)
'


 خبر ده کاولین جنبش چه چیز استکه این دانش بر دانا عزیز است 
 جوابش داد ما ده راندگانیموز اول پرده بیرون ماندگانیم 
 ز واپس ماندگان ناید درست ایننخستین را نداند جز نخستین