نظامی (خسرو و شیرین)/خبر ده کاولین جنبش چه چیز است

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظامی (خسرو و شیرین) توسط نظامی
(خبر ده کاولین جنبش چه چیز است)

 خبر ده کاولین جنبش چه چیز استکه این دانش بر دانا عزیز است   جوابش داد ما ده راندگانیموز اول پرده بیرون ماندگانیم   ز واپس ماندگان ناید درست ایننخستین را نداند جز نخستین