ناصر خسرو (قصاید)/سفله جهان، ای پسر، چو چشمه شور است

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' ناصر خسرو (قصاید)  از ناصر خسرو
(سفله جهان، ای پسر، چو چشمه شور است)
'


 سفله جهان، ای پسر، چو چشمه شور استچشمه‌ی شور از در نفایه ستور است 
 خانه‌ی تاری است این جهان و بدو درره‌گذر دیده نی چو دیده‌ی مور است 
 فردا جانت به علم زور نمایدچونان کامروز کار تنت به زور است 
 دانا گر چشم سر ندارد بیناستنادان گر چشم هشت یابد کور است 
 آتش با عاقلان برابر آب استبستان با جاهلان برابر گور است