ناصر خسرو (قصاید)/ای باز کرده چشم و دل خفته را ز خواب،

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' ناصر خسرو (قصاید)  از ناصر خسرو
(ای باز کرده چشم و دل خفته را ز خواب،)
'


 ای باز کرده چشم و دل خفته را ز خواب،بشنو سال خوب و جوابی بده صواب: 
 بنگر به چشم دل که دو چشم سرت هگرزدیده‌است چشمه‌ای که درو نیست هیچ آب 
 چشمه است و آب نیست، پس این چشمه چون بود؟این نکته‌ای است طرفه و بی‌هیچ پیچ و تاب 
 گاهی پدید باشد و گاهی نهان شوددادم نشانی‌ای به مثل همچو آفتاب