مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۱۵۱

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مذاکرات مجلس شورای ملی ۷ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۱

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره

شنبه ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۵۱

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۵۱

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یک‌شنبه ۷ خرداد ۱۳۳۰ نشست ۱۵۱

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - ابریشم‌کار - فرامرزی
۳- بقیه مداکره در لایحه اجازه تمدید حکومت نظامی در قسمت منطقه خوزستان و تصویب آن
۴- بیانات آقایان: دکتر بقائی و غلامرضا فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه
۵- اخذ رای و تصویب اجازه استخدام ۱۰ نفر اتباع خارجی جهت دانشکده‌های پزشکی
۶- بقیه مذاکره در گزارش راجع به لوله‌کشی شهر تهران
۷- معرفی دکتر کیا به معاونت وزیر بهداری
۸- بقیه مذاکره در گزارش راجع به لوله‌کشی شهر تهران در تصویب آن
۹- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

- تصویب صورت مجلس[ویرایش]

۱- تصویب صورت مجلس

- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - ابریشم‌کار - فرامرزی[ویرایش]

۲- بیانات قبل از دستور - آقایان: صدری - ابریشم‌کار - فرامرزی

- بقیه مداکره در لایحه اجازه تمدید حکومت نظامی در قسمت منطقه خوزستان و تصویب آن[ویرایش]

۳- بقیه مداکره در لایحه اجازه تمدید حکومت نظامی در قسمت منطقه خوزستان و تصویب آن

- بیانات آقایان: دکتر بقائی و غلامرضا فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه[ویرایش]

۴- بیانات آقایان: دکتر بقائی و غلامرضا فولادوند طبق ماده ۹۰ آیین‌نامه