مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۱۶۹

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مذاکرات مجلس شورای ملی ۲۵ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۹

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۷۰

۳شنبه اول امرداد ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۹

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۹

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز ۱شنبه ۲۵ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۹

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: گنجه‌ای - عماد تربتی - آزاد
۳- بیانات آقای وزیر کشور راجع به جریان عصر ۲۴ تیر ماه ۱۳۳۰
۴- بقیه مداکره و تصویب ترتیب رسیدگی به اوراق اداره انتشارات شرکت نفت سابق و ارجاع آن به مجلس سنا
۵- استرداد دو فقره سوال از طرف آقایان کهبد و حائری‌زاده
۶- ختم جلسه به عنوان تنفس