مذاکرات مجلس شورای ملی/دورهٔ ۱۶/جلسهٔ ۱۶۶

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو


مذاکرات مجلس شورای ملی ۱۸ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۶

روزنامه رسمی کشور شاهنشاهی ایران

شامل: کلیه قوانین مصوبه و مقررات - گزارش کمیسیون‌ها - صورت مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی – اخبار مجلس - انتصابات - آگهی‌های رسمی و قانونی

سال هفتم – شماره ۱۸۶۷

۳شنبه ۲۵ تیر ماه ۱۳۳۰

دوره شانزدهم مجلس شورای ملی

شماره مسلسل ۱۶۶

مذاکرات مجلس شورای ملی

جلسه ۱۶۶

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۳۰ نشست ۱۶۶

فهرست مطالب:

۱- تصویب صورت مجلس
۲- بیانات قبل از دستور آقایان: شوشتری - ابریشم‌کار - حائری‌زاده
۳- بقیه مذاکره در طرح پیشنهادی راجع به ترتیب رسیدگی به اوراق شرکت نفت سابق
۴- ختم جلسه به عنوان تنفس