مصوبات دوره اول قانونگذاری مجلس شورای ملی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مصوبات دوره اول قانونگذاری مجلس شورای ملی (۱۳۱۸ خورشیدی) از مجلس شورای ملی
فهرست و مقدمه

مجموعه

 

مصوبات دوره اول

 

قانونگذاری

 

مجلس شورای ملی

مقدمه

چون مجموعهٔ قوانین و مصوبات مجلس شورای ملی در ادوار چهارگانهٔ قانونگذاری (دورهٔ اول – دورهٔ دوم – دورهٔ سوم – دورهٔ چهارم) که سابقاً تجدید چاپ و منتشر شده بود تمام و مراجعات عمومی اقتضای تجدید طبع آن را مینمود بتجدید چاپ دو دورهٔ اولیه (اول و دوم) اقدام و پاره‌ای از نکاتی که در سومین چاپ این مجموعه ملحوظ شده است ذیلا متذکر میشود:

اولا – این مجموعه بر سه سند بشرح زیر تقسیم شده است.

بند اول – کلیهٔ مصوباتی است که مقدمهٔ افتتاح مجلس شورای ملی و پایه و اساس مشروطیت محسوب و بوسیلهٔ کمیسیونهای خاصی تنظیم و جنبهٔ قانونیت دارد مانند (فرمان مشروطیت – قانون اساسی – متمم قانون اساسی – قوانین انتخابات اصنافی و دو درجه)

بند دومبند سوم – هر یک شامل قوانین و مصوبات یکی از ادوار دوگانهٔ قانونگذاری است که از نظر مطالعه‌کنندگان خواهد گذشت.

ثانیاً – مصوبات دورهٔ دوم قانونگذاری بقسمتهای زیر تقسیم شده است:

۱– قست اول – قوانین

۲– » دوم – امتیازات

۳– » سوم – قوانین موقتی مصوب کمیسیون قوانین عدلیهٔ مجلس شورای ملی

۴– قسمت چهارم – کنتراتها

۵– قسمت پنجم – تصویبات مالی

۶– » ششم – تصمیمات و مطالب متفرقه.

قسمتی از تصویبات مالی برای احتراز از ضخامت کتاب و عدم استفادهٔ عموم از متن مشروح آن فهرست مانند طبع و از درج متن تفضیلی صرف نظر شده است.

چنانچه از تقسیمات بالا مستفاد میشود در این مجموعه اولا قوانینی که بعنوان (قوانین موقت) بوسیلهٔ کمسیون عدلیهٔ مجلس شورای اسلامی بموجب اختیار خاصی تصویب و موقتاً لازم‌الاجرا شده است چاپ شده و مثل چاپ قبل مجموعهٔ خاصی برای آن در نظر گرفته نشده و ثانیاً تصمیمات و مطالب متفرقه که در دو چاپ قبل فهرست مانند منتشر شده بود از نقطه نظر تشخیص خط مشی دولت ها و لزوم معرفی اعضاء کابینه ها بطور تفصیل چاپ و حتی تا آنجا که ممکن بوده است وزراء و معاونینی که در کابینه‌های مختلف به مجلس شورای ملی معرفی شده‌اند صورت آنان منتشر شده است.

ثالثاً – فهرستی که در این مجموعه در نظر گرفته شده است بدو قسمت تقسیم گردیده است

الف – فهرست تقسیمی – بترتیب تقسیمات مصوبات ادوار مختلفه و نسبت بدورهٔ دوم مصوبات شش گانه نامبرده بالا که آن نیز بر دو قسمت است:

۱– فهرست کلی که در ابتدای این مجموعه گذارده شده و محل هریک از قسمتها را بطور کلی مشخص میکند.

۲– فهرست جزئی که برای هر قسمت علیحده تنظیم شده و شامل فهرست کلیهٔ قوانین مندرجه در آن قسمت میباشد.

این فهرست در متن کتاب در ابتدای قسمتهای مربوطه قرار داده شده است.

ب– فهرست تاریخی که در آخر کتاب قرار داده شده است و کلیهٔ مصوبات دورهٔ اول و دوم قانونگذاری بترتیب تاریخ تصویب در آن ذکر گردیده است .

رابعاً – قسمتی که مخصوصاً در این باره در طبع قوانین رعایت شده است ذکر نسخ تغییر و یا اصلاحی است که شامل قسمتی از قوانین شده و لازم است مطالعه کنندگان نیز بدون لزوم مراجعه به تمام مجموعه از آن اطلاع حاصل نمایند.

در ذیل صفحه این نوع قوانین این قسمت ملحوظ و نسخ – تغییر و یا اصلاح آن تذکر داده شده است.

ادارهٔ قوانین و مطبوعات مجلس شورای ملی  

مهرماه ۱۳۱۸    

(فهرست مصوبات)

دورهٔ اول و دوم قانون گذاری مجلس شورای ملی

 1. از صفحه الی صفحه
 2. بند اول −
  فرمان مشروطیت - قانون اساسی متمم قانون اساسی - نظامنامه انتخابات اصنافی - نظامنامهٔ انتخابات دو درجه
  ۵۲-۱
 3. بند دوم −
  مصوبات دورهٔ اول قانونگذاری
  ۲۴۰-۵۳
 4. بند سوم −
  مصوبات دورهٔ دوم
  ۵۱۴-۲۴۲

فهرست بند اول
شمارهٔ ترتیب عنوان صفحه
از تا
۱ فرمان مشروطیت ۱ ۲
۲ قانون اساسی ۳ ۱۴
۳ متمم قانون اساسی ۱۵ ۵۲
۴ نظامنامهٔ انتخاباتی اصنافی ۳۴ ۳۸
۵ نظامنامهٔ انتخابات دودوره ۳۹ ۵۲

فهرست بند دومقوانین دورهٔ اول قانونگذاری
شمارهٔ ترتیب عنوان صفحه
از تا
۱ نظامنامهٔ داخلی دارالشورای ملی ایران ۵۳ ۶۳
۲ قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی ۶۴ ۸۴
۳ قانون بلدیه ۸۵ ۹۷
۴ قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام ۹۸ ۲۲۵
۵ قانون مطبوعات ۲۲۶ ۲۳۸
۶ قانون وظایف ۲۳۹ ۲۴۰

این اثر در ایران، کشوری که برای اولین بار در آنجا منتشر شده است، در مالکیت عمومی قرار دارد. همچنین در ایالات متحده هم طبق بخشنامه 38a دفتر حق تکثیر ایالات متحده در مالکیت عمومی قرار دارد.
در مورد اشخاص حقیقی این بدین معنا است که مؤلف این اثر قبل از ۳۱ مرداد ۱۳۵۹ درگذشته یا اینکه از تاریخ مرگش بیش از ۵۰ سال گذشته است. در مورد اشخاص حقوقی نیز نشان دهنده این است از تاریخ اولین انتشار اثر بیش از ۳۰ سال گذشته است.