قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت‌ ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز و گاز دوفرانس و نفت معدنی اتریش

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

‌‌

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره نفت و گاز تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت‌ ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز Ruhrgaz و گازدوفرانس Gaz de france و نفت معدنی اتريش Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft - مصوب ۹ خرداد ماه ۲۵۳۷ شاهنشاهی


‌ماده واحده - مندرجات مواد ۱۸ و ۱۹ قرارداد فروش و خريد گاز طبيعی مورخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهي) منعقد بين شركت ملي گاز‌ايران و شركتهاي:

(۱) RUHRGAz (‌آلماني)

(۲) GAZ DE FRANCE (‌فرانسوی)

(۳) Oesterreichische Mineraloelverwaltung Aktiengesellschaft (‌اتريشي)

‌همچنين ماده ۴ قرارداد سه جانبه داوري منعقد در تاريخ نهم آذر ماه ۱۳۵۴ (۲۵۳۴ شاهنشاهي) بين شركت ملي گاز ايران و شركتهاي فوق‌الذكر و‌مؤسسه (V/OSojuzgazexport) شوروي تأييد و تنفيذ مي‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۲۵۳۷.۲.۱۸ در جلسه روز سه شنبه نهم خرداد ماه دو هزار و پانصد و‌سي و هفت شاهنشاهي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

‌رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي


منبع[ویرایش]

قانون مربوط به قرارداد فروش و خرید گاز طبیعی بین شرکت‌ ملی گاز ایران و شرکت‌های روهر گاز و گاز دوفرانس و نفت معدنی اتریش