قانون تبدیل بروج به ماههای فارسی از نوروز ۱۳۰۴ شمسی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری پنجم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری پنجم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی


قانون تبدیل بروج به ماههای فارسی از نوروز ۱۳۰۴ شمسی - مصوب شب ۱۱ فروردین ماه ۱۳۰۴ شمسی

‌ماده اول - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که از نوروز (۱۳۰۴) تاریخ رسمی سالیانه مملکت به ترتیب ذیل معمول گردد و دولت مکلف‌است که در تمام دوایر دولتی اجرا نماید:

الف - مبدأ تاریخ: سال هجرت حضرت خاتم‌النبیین محمدبن‌عبدالله صلوات الله علیه از مکه معظمه به مدینه طیبه.

ب - آغاز سال: روز اول بهار.

ج - سال: کماکان شمسی حقیقی.

د - اسامی و عده ایام ماه‌ها:

۱ - فروردین ۳۱ روز
۲ - اردیبهشت ۳۱ روز
۳ - خرداد ۳۱ روز
۴ - تیر ۳۱ روز
۵ - امرداد ۳۱ روز
۶ - شهریور ۳۱ روز
۷ - مهر ۳۰ روز
۸ - آبان ۳۰ روز
۹ - آذر ۳۰ روز
۱۰ - دی ۳۰ روز
۱۱ - بهمن ۳۰ روز
۱۲ - اسفند ۲۹ روز

‌تبصره - در سنین کبیسه اسفند ۳۰ روز خواهد بود.

‌ماده دوم - ترتیب سال شماری ختاوایغور که در تقویم‌های سابق معمول بوده از تاریخ تصویب این قانون منسوخ خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده‌است در جلسه شب یازدهم ماه فروردین یک هزار و سیصد و چهار شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مؤتمن‌الملک