قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم
قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور

‌قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۷ تیر ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

این قانون در جلسه فوق‌العاده روز‌چهارشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.


ماده واحده - جدول ذیل تبصره یک قانون افزایش اعتبارات برنامه عمرانی چهارم کشور مصوب اسفند ماه ۱۳۵۰ به شرح زیر:

‌سال ۱۳۴۷ ۷۳،۴ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۴۸ ۸۹،۹ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۴۹ ۱۰۱،۶ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۵۰ ۱۳۰،۵ میلیارد ریال

‌سال ۱۳۵۱ ۱۸۷ میلیارد ریال

................................

‌جمع ۵۷۷،۴ میلیارد ریال

‌و سایر جدول‌های پیوست قانون مزبور به شرح جدول‌های منضم به این ماده واحده اصلاح می‌شود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و جداول ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۱۶ خرداد ۱۳۵۱ در جلسه فوق‌العاده روز‌چهارشنبه هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۴ - صفحه ۱۶۹۷ الی ۱۷۱۷

‌جداول فوق منضم به قانون اصلاح جداول اعتبارات سنواتی و سایر جداول پیوست برنامه عمرانی چهارم کشور می‌باشد.

‌نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد چهارم - ص. ۱۶۹۶