قانون اجازه واگذاری چهار دستگاه ماشین پشم‌ریسی موجوده در اداره صناعت به بلدیه تهران

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هشتم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هشتم
نمایندگان مجلس شورای ملی در ۲۴ دوره قانونگذاری

قانون اجازه واگذاری چهار دستگاه ماشین دستی پشم‌ریسی موجوده در اداره صناعت به بلدیه تهران - مصوب ۴ آذر ماه ۱۳۱۰ شمسی ماده واحده - مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت اجازه می‌دهد چهار دستگاه ماشین دستی پشم‌ریسی موجوده در آن اداره را برای استفاده وتعلیم مقدمات نساجی در دارالتربیه بلدی به اختیار مؤسسه بلدی تهران واگذار نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه چهارم آذر ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر