قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی
نیز نگاه کنید به قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی
قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی امریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین

‌قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت‌ها و معافیت‌های قرارداد وین - مصوب ۲۱ مهر ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۳ مرداد ۱۳۴۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۰ آبان ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

این قانون دارای یک ماده است که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌ماده واحده - با توجه به لایحه ۲۱۵۷٫۲۲۹٫۱۸ -۱۳۴۲٫۱۱٫۲۵ دولت و ضمائم آن که در تاریخ ۱۳۴۲٫۱۱٫۲۱ به مجلس سنا تقدیم شده به دولت اجازه داده می‌شود که رییس و اعضای هیاتهای مستشاری نظامی ایالات متحده را در ایران که به موجب موافقتنامه‌های مربوط در استخدام دولت شاهنشاهی می‌باشند از مصونیتها و معافیتهایی که شامل کارمندان اداری و فنی موصوف در بند (و) ماده اول قرارداد وین قرارداد وین 1961 که در تاریخ هیجدهم آوریل ۱۹۶۱ مطابق بیست و نهم فروردین ماه ۱۳۴۰ به امضاء رسیده است می‌باشد برخوردار نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در تاریخ شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۴۳ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز سه شنبه ۲۱ مهر ماه ۱۳۴۳ به‌تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر خطیبی

منبع[ویرایش]

در ویکی‌پدیا موجود است:

قرارداد وین درباره روابط سیاسی

کاپیتولاسیون

Original text related to this article

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم - جلد دوم -ص. ۷۴۰