صورت اعتبارات مورد نیاز برای انجام تعهدات طرح‌های عمرانی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و سوم

صورت اعتبارات مورد نیاز برای انجام تعهدات طرحهای عمرانی - ۸ تیر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۱۸ تیر ۱۳۵۳ مجلس سنا - کمیسیون‌های برنامه و بودجه دو مجلس[۱]

صورت فوق به استناد تبصره ۲ ماده ۲۰ قانون برنامه و بودجه پس از تصویب کمیسیونهای برنامه و بودجه مجلس شورای ملی در جلسه روز شنبه‌هشتم تیر ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز سه‌شنبه هجدهم تیر ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب کمیسیون‌های برنامه و بودجه مجلس سنارسید.

جدول: دوره ۲۳ - جلد ۱۲ - صفحه ۶۱۵۹ الی ۶۱۶۰

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع[ویرایش]

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دوازدهم - ص. ۶۱۵۹