شاهنامه/آغاز کتاب

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' شاهنامه  از فردوسی
آغاز کتاب
گفتار اندر ستایش خرد


آغاز کتاب

Rule Segment - Flare Right - 12px.svg Rule Segment - Span - 5px.svg Rule Segment - Diamond - 10px.svg Rule Segment - Span - 5px.svg Rule Segment - Flare Left - 12px.svg

بسم الله الرحمن الرحیم

بنام خداوند جان و خرد کزین برتر اندیشه برنگذرد
خداوند نام و خداوند جای خداوند روزی‌ده رهنمای
خداوند کیوان و گردان سپهر فروزندهٔ ماه و ناهید و مهر
ز نام و نشان و گمان برتر است نگارندهٔ بر شده گوهر است
به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را
نیابد بدو نیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه
سخن هر چه زین گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد
خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی
ستودن نداند کس او را چو هست میان بندگی را ببایدت بست
خرد را و جان را همی سنجد او در اندیشهٔ سخت کی گنجد او
بدین آلت رای و جان و روان ستود آفریننده را چون توان
به هستیش باشد که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی
پرستنده باشی و جوینده راه بفرمانها ژرف کردن نگاه
توانا بود هر که دانا بود ز دانش دل پیر برنا بود
از این پرده برتر سخن‌گاه نیست به هستیش اندیشه را راه نیست