سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران/چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش

۷- چارچوب نهادی و نظام اجرایی تحول بنیادین آموزش و پرورش

برای تحقق اهداف و برنامه‌های سند ملی آموزش و پرورش در افق چشم انداز، سیاست گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر فرایند تحول بنیادین در دو سطح به شرح زیر صورت می پذیرد.

۱/۷- سیاست گذاری، نظارت و ارزیابی در سطح کلان. سیاست گذاری و تصمیم‌گیری کلان و نیز ارزیابی و نظارت راهبردی فرایند تحول بنیادین نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر پایه این سند بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد.

۲/۷- برنامه‌ریزی و نظام اجرایی

الف- شورای عالی آموزش و پرورش مسئولیت بررسی، تصویب و ابلاغ سیاست‌های اجرایی، طراحی ساز کار تحقق اهداف، اصلاح ساختارها و فرآیندهای مربوط، به روز آوری و ترمیم، هماهنگی و انسجام درسیاست‌ها و برنامه ها و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های تحول راهبردی را بر عهده دارد و گزارش پیشرفت اجرای سند و چگونگی عملکرد وزارت آموزش و پرورش را به صورت سالانه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می دهد.

ب- وزارت آموزش و پرورش مسئولیت نهادینه سازی و اجرای سند ملی آموزش و پرورش (شامل بنیان های نظری و سند تحول راهبردی) و طراحی و تدوین برنامه‌های اجرایی سند تحول راهبردی را بر عهده دارد و حداکثر ظرف مدت یک سال پس از تصویب این سند، برنامه‌های خود – به ویژه برنامه‌های زیرنظام های اصلی- را به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش می رساند.

ج- وزارت آموزش و پرورش موظف است با تربیت، به کارگیری و سازماندهی نیروهای توانمند و واجد شرایط، تأمین و بسیج امکانات و منابع، تدوین برنامه‌های اجرایی کوتاه مدت و میان مدت در سطح ملی و استانی، اصلاح قوانین و مقررات، و با جلب مشارکت و همکاری سایر دستگاه ها و نهادها اقدامات لازم برای تحقق مفاد سند را معمول دارد.

د- تمام دستگاه ها و نهادها، به ویژه رسانه ملی، موظفند در چارچوب این سند، همکاری لازم با نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی را برای تحقق اهداف تحول بنیادین آموزش و پرورش معمول دارند. گزارش نحوه و میزان همکاری دستگاه ها به صورت سالانه توسط وزیر آموزش و پرورش به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه خواهد شد.

۳/۷- نحوه ی ترمیم و به روز رسانی سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی

فرایند ترمیم سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی جمهوری اسلامی ایران در افق چشم انداز در بازده‌های زمانی ۵ ساله از تاریخ تصویب آن و مطابق با بنیان های نظری سند ملی (فلسفه تعلیم و تربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران، رهنامه نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی در جمهوری اسلامی ایران) صورت خواهد پذیرفت.