سنایی غزنوی (غزلیات)/مرحبا مرحبا برای هلالا

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سنایی غزنوی (غزلیات)  از سنایی غزنوی
(مرحبا مرحبا برای هلالا)
'


 مرحبا مرحبا برای هلالاآسمان را نمای کل کمالا 
 چند ازین پرده ز آفتاب برون آیجان ما را بخر ز دست خیالا 
 اندر آی اندر آی تا بشناسیماز جمال تو حال را ز محالا 
 ای همه روی بر خرام به منظرتا رهد دیده زین شب همه خالا 
 اشهب صبح در گریزد از شرمچون بجنبد ز ابلق تو دوالا 
 روشنی را نشان به اوج شرف برتیرگی را فگن به برج و بالا 
 ای ز پرده زمانه آمده اینجامرحبا مرحبا تعالی تعالا 
 عقل و دینمان ببر تراست مباحاجان و دلمان ببر تراست حلالا 
 تا سنایی چو دید گوید ای مهحبذا و جهک المبارک فالا