سنایی غزنوی (غزلیات)/ما باز دگر باره برستیم ز غمها

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سنایی غزنوی (غزلیات)  از سنایی غزنوی
(ما باز دگر باره برستیم ز غمها)
'


 ما باز دگر باره برستیم ز غمهادر بادیه‌ی عشق نهادیم قدمها 
 کندیم ز دل بیخ هواها و هوسهادادیم به خود راه بلاها و المها 
 اول به تکلف بنوشتیم کتبهاو آخر ز تحیر بشکستیم قلمها 
 لبیک زدیم از سر دعوی چو سناییبر عقل زدیم از جهت عجز رقمها 
 اسباب صنمهاست چو احرام گرفتیمدر شرط نباشد که پرستیم صنمها