سنایی غزنوی (غزلیات)/ماهرویا در جهان آوازه‌ی تست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سنایی غزنوی (غزلیات)  از سنایی غزنوی
(ماهرویا در جهان آوازه‌ی تست)
'


 ماهرویا در جهان آوازه‌ی تستکارهای عاشقان ناساخته از ساز تست 
 هر کجا نظمیست شیرین قصه‌های عشق تستهر کجا نثریست زیبا نامهای ناز تست 
 باز عشقت جمله باز آن را چو تیهو صید کردهست عالی همت آن بازی که صید باز تست 
 صدهزاران دل فدا بادا دلی را کو ز عشقسال و ماه و روز و شب مشغول شاهد باز تست 
 دلبرا دلهای مردان جمله ملک غنج تستگلرخا جانهای پاکان جمله ملک ناز تست 
 آسمان تند و سرکش زیر دست و رام تستروزگار تند و توسن دایه‌ی انباز تست 
 هر کجا چشمیست بینا بارگاه عشق تستهر کجا گوشیست والا عاشق آواز تست