سنایی غزنوی (غزلیات)/این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تست

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' سنایی غزنوی (غزلیات)  از سنایی غزنوی
(این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تست)
'


 این چه جمالست و ناز کز تو در ایام تستوین چه کمالست باز کز شرف نام تست 
 جان همه جانها کوثر و تسنیم تستنقل همه نقلها پسته و بادام تست 
 سرمه‌ی چشم سپهر تربت درگاه تستحلقه‌ی گوش سروش صدمه‌ی پیغام تست 
 تکیه گه جان و دل گه رخ و گه زلف تستبوسه گه چشم و لب گه در و گه بام تست 
 تقویت عاقلان لطف به تقدیر تستتربیت عاشقان ناز به اندام تست 
 تا تو به شوخی گری پخته شود کار خامکانکه درین روزگار سوخته بر خام تست 
 لهو و هوس را همی عشق شمردند خلقعشق نه آنست چیست آنکه به هنگام تست 
 گام برون نه یکی کز پی بوسیدنشمردمک دیده‌ها منتظر گام تست 
 طبع سناییت را توسنی اندر سرسترایض او تا تویی توسن او رام تست