ساختمان‌های دولتی - برنامه عمرانی پنجم

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو

برنامه‌های عمرانی کشور تصمیم‌های مجلس

قوانین مصوب مجلس شورای ملی

برنامه عمرانی پنجم ۱۳۵۲ - ۱۳۵۶


‌فصل هیجدهم ‌ساختمانهای دولتی - ‌سرمایه‌گذاری در ساختمانهای دولتی از مبلغ ۳۳،۸ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۹۰،۸ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد ‌

مقدمه

‌توسعه وظایف و خدمات دولتی در سراسر کشور احتیاجات دستگاه‌های دولتی را به استقرار در ساختمانهای مناسب اداری که با نوع و حجم‌فعالیت‌های آنها مطابقت داشته باشد به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.

‌طی دهه گذشته به خصوص در برنامه عمرانی چهارم توسعه حدود وظایف و خدمات دولتی با افزایش سریع کادر مورد نیاز دستگاه‌های دولتی توأم‌بوده به طوری که تعداد کارمندان دولتی از حدود 300 هزار نفر در سال ۱۳۴۷ به حدود ۴۴۰ هزار نفر در پایان سال ۱۳۵۱ بالغ گردیده است.

‌در حال حاضر اکثر ساختمانهای اداری دولتی نظیر ادارات دادگستری، ثبت اسناد و املاک، آموزش و پرورش، بخشداریها و غیره در نقاط مختلف کشور‌فاقد ظرفیت لازم جهت پوشش کادر مورد نیاز خود می‌باشند و مشکل عمده آنها استفاده از ساختمانهای مسکونی بخش خصوصی به عنوان مراکز‌اداری است که اکثراً کهنه و قدیمی بوده و منطبق با احتیاجات محیط کار نمی‌باشد.

‌با توجه به مسائل یاد شده هدف اساسی برنامه پنجم عمرانی کشور در زمینه ساختمانهای دولتی تأمین نیازمندیهای ساختمانی دستگاه‌های مختلف‌کشوری و انتظامی و احداث ساختمانهای مورد احتیاج نیروهای سه‌گانه شاهنشاهی خواهد بود.

سیاست ها و خط مشی های کلی[ویرایش]

۱ - سیاست‌ها و خط مشی‌های کلی: ‌در اجرای هدف فوق خط مشی‌ها و سیاست‌های اجرایی بدین شرح پیشنهاد شده است:

تمرکز ادارات دولتی[ویرایش]

۱ - ۱ - تمرکز ادارات دولتی - به منظور صرفه‌جویی در هزینه زمین و ساختمان و تسریع امور اداری و تسهیل امور ترافیک حتی‌المقدور ادارات‌جدیدالاحداث دولتی در سطح بخشها در یک مجموعه ساختمانی متمرکز خواهند گردید.

اولویت شهرها و مناطق[ویرایش]

۲ - ۱ - اولویت شهرها و مناطق - در احداث ساختمانهای دولتی اولویت به بخشها و شهرهای کوچک و مناطقی داده خواهد شد که امکان‌سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در آنها کمتر است.

استاندارد ساختمانی[ویرایش]

۳ - ۱ - استاندارد ساختمانی - استاندارد ساختمانهای دولتی با توجه به کیفیت وظایفی که به عهده دستگاه‌های ذیربط محول گردیده و همچنین با در‌نظر گرفتن شرایط و خصوصیات اقلیمی مناطق تعیین خواهد شد و کلیه دستگاه‌های دولتی ملزم به رعایت آنها خواهند بود.

ساختمان های دولتی در تهران[ویرایش]

۴ - ۱ - ساختمانهای دولتی در تهران - به منظور احتراز از تورم کارکنان دولت در شهر تهران و توزیع متناسب خدمات دولتی در سطح کشور،‌حتی‌المقدور از ایجاد ساختمانهای جدید دولتی در تهران برای دستگاه‌هایی که نوع وظایف آنها به ترتیبی است که می‌توانند در سایر مناطق کشور‌مستقر گردند جلوگیری به عمل خواهد آمد.

تشویق بخش خصوصی[ویرایش]

۵ - ۱ - تشویق بخش خصوصی - بخش خصوصی به منظور ایجاد ساختمانهایی مطابق با احتیاجات ادارات دولتی در نقاط مختلف کشور از طریق‌تضمین اجاره آنها برای مدت طولانی تشویق خواهد شد.

هدف ها و برنامه های مشخص[ویرایش]

‌با توجه به هدفهای اساسی و سیاستها و خط مشی‌های پیش گفته برنامه‌های مشخص ساختمانهای دولتی به شرح جدول شماره ۱ خواهد بود.

‌جدول: دوره ۲۳ - جلد ۸ - صفحه ۴۵۲۷ الی ۴۵۳۰

سرمایه گذاری و اعتبارات عمرانی[ویرایش]

‌سرمایه‌گذاری در ساختمانهای دولتی از مبلغ ۳۳،۸ میلیارد ریال در برنامه چهارم به ۹۰،۸ میلیارد ریال در برنامه پنجم بالغ می‌گردد

جدول شماره ۲ و ۳ ‌میزان سرمایه‌گذاری و توزیع اعتبارات را بین برنامه‌های مشخص نشان می‌دهند.