دیوان شمس/گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستی)
'


 گر هیچ نگارینم بر خلق عیانستیای شاد که خلقستی ای خوش که جهانستی 
 گر نقش پذیرفتی در شش جهت عالمبالا همه باغستی پستی همه کانستی 
 از خلق نهان زان شد تا جمله مرا باشدگر هیچ پدیدستی آن همگانستی