دیوان شمس/مهتاب برآمد کلک از گور برآمد

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(مهتاب برآمد کلک از گور برآمد)
'


 مهتاب برآمد کلک از گور برآمدوز ریگ سیه چرده سقنقور برآمد 
 آنک از قلمش موسی و عیسیست مصوراز نفخه او دمدمه صور برآمد 
 در هاون اقبال عنایت گهری کوفتصد دیده حق بین ز دل کور برآمد 
 از تف بهاری چه خبر یافت دل خاککز خاک سیه قافله مور برآمد 
 از بحر عسل‌هاش چه دید آن دل زنبوربا مشک عسل گله زنبور برآمد 
 در مخزن او کرم ضعیفی به چه ره یافتکز وی خز و ابریشم موفور برآمد 
 بی دیده و بی‌گوش صدف رزق کجا یافتتا حاصل در گشت و چو گنجور برآمد 
 نرم آهن و سنگی سوی انوار چه ره یافتکز آهن و سنگی علم نور برآمد 
 بنگر که ز گلزار چه گلزار بخندیدوز سرمه چون قیر چه کافور برآمد 
 بی غازه و گلگونه گل آن رنگ کجا یافتکافروخته از پرده مستور برآمد 
 در دولت و در عزت آن شاه نکوکاراین لشگر بشکسته چه منصور برآمد 
 یک سیب بنی دیدم در باغ جمالشهر سیب که بشکافت از او حور برآمد 
 چون حور برآمد ز دل سیب بخندیداز خنده او حاجت رنجور برآمد 
 این هستی و این مستی و این جنبش مستانزان باده مدان کز دل انگور برآمد 
 شمس الحق تبریز چو این شور برانگیختاز مشرق جان آن مه مشهور برآمد