دیوان شمس/مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تن)
'


 مطربا نرمک بزن تا روح بازآید به تنچون زنی بر نام شمس الدین تبریزی بزن 
 نام شمس الدین به گوشت بهتر است از جسم و جاننام شمس الدین چو شمع و جان بنده چون لگن 
 مطربا بهر خدا تو غیر شمس الدین مگوبر تن چون جان او بنواز تن تن تن تنن 
 تا شود این نقش تو رقصان به سوی آسمانتا شود این جان پاکت پرده سوز و گام زن 
 شمس دین و شمس دین و شمس دین می گوی و بستا ببینی مردگان رقصان شده اندر کفن 
 مطربا گر چه نیی عاشق مشو از ما ملولعشق شمس الدین کند مر جانت را چون یاسمن 
 لاله‌ها دستک زنان و یاسمین رقصان شدهسوسنک مستک شده گوید که باشد خود سمن 
 خارها خندان شده بر گل بجسته برتریسنگ‌ها باجان شده با لعل گوید ما و من 
 ایها الساقی ادر کأس الحمیا نصفهان عشقی مثل خمر ان جسمی مثل دن