دیوان شمس/ما شادتریم یا تو ای جان

از ویکی‌نبشته
پرش به ناوبری پرش به جستجو
' دیوان شمس (غزلیات)  از مولوی
(ما شادتریم یا تو ای جان)
'


 ما شادتریم یا تو ای جانما صافتریم یا دل کان 
 در عشق خودیم جمله بی‌دلدر روی خودیم مست و حیران 
 ما مستتریم یا پیالهما پاکتریم یا دل و جان 
 در ما نگرید و در رخ عشقما خواجه عجبتریم یا آن 
 ایمان عشق است و کفر ماییمدر کفر نگه کن و در ایمان 
 ایمان با کفر شد هم آوازاز یک پرده زنند الحان 
 دانا چو نداند این سخن راپس کی رسد این سخن به نادان